Kom­fort ing­et som åld­ras...

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PRI­SER­NA FÖR SVE­RI­GE är kon­kur­rens­kraf­ti­ga för in­stegs­bi­len. Åter­står då att se hur im­por­tö­ren pa­ke­te­rar bi­len och vad den nöd­vän­di­ga ut­rust­ning­en kos­tar. Andra­hands­vär­det bör va­ra bra med tan­ke på det tid­lö­sa varu­mär­ket. En Ja­gu­ar är all­tid en Ja­gu­ar och XF:s star­ka si­dor – kom­fort och kö­re­gen­ska­per­na – är ing­et som åld­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.