Gil­lar nya tak­lin­jen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NÄR JAG LA ut bil­der på bi­len på so­ci­a­la me­di­er miss­tog vis­sa den för en BMW. Och visst, från si­dan är det här verk­li­gen ing­et spe­ci­ellt. Det är väl mo­tor­hu­ven som på nå­got sätt sär­skil­jer Ja­gu­ar från kon­kur­ren­ter­na. Jag gil­lar än­då tak­lin­jen och Ja­gu­ars de­sign med ett tunt bak­sä­te för att få ett så stort in­steg som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.