Trångt i se­da­ner

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SOM VAN­LIGT FÖR se­dan­bi­lar så är pro­ble­met ett li­tet in­kast i ba­ga­geut­rym­met och det är svårt att lasta all­ra längst in. Men två sto­ra res­väs­kor el­ler golf­ba­gar bor­de gå att få in. Runt föraren är det tra­di­tio­nellt med en mitt­kon­soll för teknikprylar och fack i dör­rar­na. Bak­sä­tet kun­de va­ra rym­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.