Mås­te räk­nas som god­känt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN MO­TOR SOM kom­mer att säl­jas mest i Sve­ri­ge är den tre­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­torn EcoTSI 95, tror Seat. Med den drar Ibi­za 4,1 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning en­ligt den kör­cy­kel som an­vänds för att jäm­fö­ra bi­lar, vil­ket be­ty­der 94 gram CO2 per kilo­me­ter. Die­sel­mo­torn TDI 90 drar 3,8 li­ter, vil­ket mås­te räk­nas som klart god­känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.