Pris­vär­da till­vals­pa­ket

Allt Om BILAR - - Provkörning -

GRUNDNIVÅN I SVE­RI­GE blir det som Seat kal­lar för Sty­le. Det in­ne­bär bland an­nat att lättme­tall­fäl­gar, luft­kon­di­tio­ne­ring och ste­reo med blu­e­tooth blir stan­dard. Vill man va­ra upp­kopp­lad finns bå­de Goog­les Andro­id au­to och Apples Car play till­gäng­li­ga till Ibi­za. Fle­ra pris­vär­da ut­rust­nings­pa­ket går ock­så att kö­pa till mo­del­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.