Stan­dard sex krock­kud­dar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SEX KROCK­KUD­DAR BLIR stan­dard i Sve­ri­ge i och med att krock­gar­di­ner nu till­kom­mer. Trött­hets­var­na­re finns ock­så samt en mul­ti­kol­li­sions­broms som för­hind­rar yt­ter­li­ga­re smäl­lar om bi­len skul­le va­ra med om en olyc­ka. Nå­gon au­tobroms som till ex­em­pel ku­si­nen Sko­da Fa­bia har finns dock av nå­gon an­led­ning in­te i den här bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.