Be­grän­sat där bak

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR en rätt li­ten bil och det bru­kar mär­kas på kom­for­ten. Men man åker fak­tiskt rätt hygg­ligt i upp­da­te­ra­de Ibi­za, i al­la fall när vi har kom­fort­lä­get in­ställt på stöt­däm­par­na i test­bi­len. Ut­rym­met i bak­sä­tet är be­grän­sat och Ibi­za bull­rar en del när vi kör på säm­re vägar. Men to­tal­be­ty­get blir i al­la fall med mar­gi­nal god­känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.