Kraft ti­digt i re­gist­ret

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SEAT IBI­ZA KAN nu kö­pas med en ny tre­cy­lind­rig tur­bo­ben­si­na­ren på 95 el­ler 110 häst­kraf­ter. Det är snå­la och trev­li­ga mo­to­rer, men kanske sak­nar man li­te vrid­mo­ment. Man får job­ba med väx­elspa­ken för att hit­ta kraft. Det tre­cy­lind­ri­ga die­se­lal­ter­na­ti­vet på 90 hk är en an­nan sak, här finns kraf­ten rik­tigt ti­digt i re­gist­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.