Ro­li­ga­re att kö­ra

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN NY ELEKT­RISK styr­ser­vo och ett nytrim­mat chas­si med för­fi­na­de stöt­däm­pa­re har gjort en re­dan ro­lig bil än­nu ro­li­ga­re att kö­ra. Stöt­däm­par­na går att stäl­la i kom­fort- el­ler sport­lä­ge – och skill­na­der­na är tyd­li­ga. Med sport in­tryckt för­svin­ner de små ten­den­ser­na till un­der­styr­ning och bi­len går jät­te­fint i kur­vor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.