Fa­bia ett smar­ta­re val?

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SEAT IBI­ZA KOS­TAR från 143 900 kro­nor med den fyr­cy­lind­ri­ga TSI90-mo­torn – och det kan väl an­ses va­ra ett bra pris. Det är på sam­ma ni­vå­er som till ex­em­pel Sko­da Fa­bia, som man dock kan tyc­ka är ett smar­ta­re val tack va­ra bätt­re lastut­rym­me, bätt­re kom­fort och bätt­re sä­ker­het. Dess­utom kan man miss­tän­ka att Fa­bia får bätt­re andra­hands­vär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.