Fron­ten lätt att gil­la

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SEAT IBI­ZA SER rätt pigg ut och har en de­sign som stic­ker ut li­te från de öv­ri­ga mo­del­ler­na i Volks­wa­gen­grup­pen. Spe­ci­ellt gil­lar vi den spor­ti­ga fron­ten, som nu går att ex­tra­ut­rus­ta med nya LED-ljus. Men vid si­dan av det är det in­te myc­ket i den här upp­da­te­ring­en som skil­jer sig mot den gam­la de­sig­nen. Kanske fun­kar äm­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.