SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

! Det finns än­nu in­te någ­ra sto­ra mo­dell­spe­ci­fi­ka pro­blem rap­por­te­ra­de i Sve­ri­ge. Om bi­len är till­ver­kad ef­ter ok­to­ber 2013 kan det dock va­ra bra att kol­la att den fått upp­da­te­rad pro­gram­va­ra till styr­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.