Ita­li­ens­ka Ghia tog fram de­sig­nen

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Re­dan i bör­jan av 50-ta­let in­led­des dis­kus­sio­ner mel­lan Volks­wa­gen och Kar­mann om att ta fram en coupé baserad på typ 1-chas­sit. Den ita­li­ens­ka ka­ros­se­ri­fir­man Ghia tog se­dan fram de­sig­nen till mo­del­len som kom att byg­gas i 450 000 ex­em­plar mel­lan 1955 och 1974.

En nå­got säv­lig klas­si­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.