Föd­des till att bli en klas­si­ker

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Tack va­re de vack­ra for­mer­na var den här bi­len född till att bli en klas­si­ker, och det gör att pri­ser­na hål­lits up­pe ge­nom åren. Ut­bu­det i Sve­ri­ge är re­la­tivt li­tet och det gör att många bi­lar pri­va­tim­por­te­ras från USA. Rik­tigt fi­na ex­em­plar i ku­péut­fö­ran­de bru­kar bju­das ut för cir­ka 150 000 kro­nor me­dan cab­ri­o­le­ter­na kos­tar yt­ter­li­ga­re 50 000 kro­nor.

Has­tig­hets­mä­ta­re an­no 1971.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.