Trångt – men bätt­re kö­re­gen­ska­per

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Bi­len är låg och med upp­fälld suff­lett blir det trångt för långa per­so­ner i fram­sä­tet, i bak­sä­tet får knappt barn plats. I ak­tern sit­ter en van­lig luft­kyld VW-mo­tor på 1600 ku­bik, och det gör att bi­len upp­levs som väl­digt säv­lig. Sam­ti­digt gör den läg­re ka­ros­sen att kö­re­gen­ska­per­na är bätt­re än i en van­lig fol­ka­bubb­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.