Krav på chas­si­num­mer

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Läs­te ar­ti­kel på all­tom­bi­lar.se och und­rar nu över en äld­re bil jag har, en Dod­ge Van B300 från 1975 med id­plåt i väns­ter dörr­stol­pe. Den var i tra­fik 1984 i Sve­ri­ge och har ju in­te nå­got in­stan­sat num­mer i ra­men från bör­jan som de fles­ta äld­re ame­ri­kans­ka bi­lar. Den har ej va­rit be­sik­ti­gad se­dan 2009 men jag hål­ler på att lap­pa ihop den för be­sikt­ning fram­ö­ver. Ska den ock­så ha ett num­mer i ra­men?

Tho­mas MOR­GAN: Det är ett krav att det ska fin­nas ett in­stan­sat chas­si­num­mer/iden­ti­fi­e­rings­num­mer på for­don av års­mo­dell 1969 och ny­a­re och det gäl­ler även för din bil och al­la and­ra äld­re ame­ri­kans­ka bi­lar. Nå­gon­stans på bi­len ska det fin­nas ett in­stan­sat chas­si­num­mer så du mås­te le­ta fram det fö­re kon­troll­be­sikt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.