Räc­ker med ori­gi­nalplå­ten

Allt Om BILAR - - Besiktning -

7Har en Vol­vo Ama­zon 61:a men det finns ing­et chas­si­num­mer pga sut­tit ben­sin­vär­ma­re. Hur ska jag gö­ra in­för be­sikt­ning? Ram­num­mer fanns ald­rig på dem tack va­re att de in­te är ”lös” ram.

Christof­fer MOR­GAN: På for­don av års­mo­dell 1968 el­ler ti­di­ga­re räc­ker det med att det finns en ori­gi­nalplåt där chas­si­num­ret är an­gi­vet. Om det är så att ori­gi­nalplå­ten med chas­si­num­ret sak­nas mås­te du gö­ra en iden­ti­tets­ut­red­ning hos Larm­tjänst och där­ef­ter en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.