Bil­till­ver­ka­ren vet

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Hur kan jag ta re­da på for­do­nets (RXE459) Eu­ro-mil­jö­klass­ning? Pe­ter MOR­GAN: I bi­lens tek­nis­ka da­ta kan det fin­nas upp­gift om Eu­ro-mil­jö­klass men för din bil finns det en­dast upp­gift om svensk mil­jö­klass ”MK1”. För din bil är upp­gif­ter­na om av­gas­di­rek­tiv i tek­nis­ka da­ta in­te full­stän­di­ga men ut­i­från det man kan se är bi­len minst av Eu­ro klass 3. För att få in­for­ma­tion om den ex­akt rät­ta Eu­ro-klas­sen re­kom­men­de­rar jag att du kon­tak­tar bil­till­ver­ka­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.