Stark lukt i bi­len

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

8Jag har en frå­ga gäl­lan­de min VW Golf -03. Se­nas­te ti­den har det, när jag star­tar bi­len, kom­mit en stark lukt av ät­ti­ka/sa­lubrin i bi­len. Det är som sagt en stark lukt och den är väl­digt job­big att ha i ku­pén. Det känns som att den av­tar li­te ef­ter en stund, men det kan ock­så va­ra att jag vän­jer mig. Jag blir i al­la fall hos­tig och ir­ri­te­rad i luft­vä­gar­na av den och und­rar såklart var den kom­mer ifrån. Har du någ­ra idéer och vad kan jag i så fall gö­ra för att bli av med den?

Mo­ni­ca JO­NAS: Nu vet jag in­te om det­ta är en ben­sin el­ler die­sel­mo­tor men bå­da bräns­le­ty­per­na or­sa­kar såklart en otrev­ligt lukt om du har ett läc­kage i mo­tor­rum­met. Om det in­te är av den ka­rak­tä­ren kanske det kom­mer från ett igensatt och mög­ligt ku­pé­fil­ter. Läm­na in för fel­sök­ning för, pre­cis som du skri­ver, det­ta är ju ir­ri­te­ran­de och i värs­ta fall hälsovådligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.