Lå­ter vid far­tök­ning

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Jag har en Vol­vo S60 2.5T aut -03a, gått 16800 mil un­ge­fär. Så fort jag kom­mer upp i 40 km/h och över så bör­jar de lå­ta fram i väns­ter, ett vind­ljud som bör­jar plöts­ligt. Och de är var­ken hjullager el­ler klac­kar i däc­ken som spö­kar. Kört över 400 mil med de ut­an pro­blem, el­ler för­höjd bränsleförbrukning. Tyc­ker det lå­ter li­te mer när jag brom­sar. Kan det va­ra slit­na be­lägg el­ler ska jag slu­ta oroa

mig?

Erik JO­NAS: Bo­ka en prov­kör­ning med en verk­stad för att få kon­sta­te­rat att det in­te är fel på nå­got all­var­ligt, t ex väx­ellå­da

el­ler brom­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.