Den vill ha ol­ja

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Har en Hyun­dai San­ta Fe 2,4 Gls 2005 som gått 15 000 mil, om man pres­sar den så tar den ol­ja, får fyl­la på ef­ter cir­ka

Thor­björn Kal­la JO­NAS: Det lå­ter in­te bra! Den­na bil har ju ing­en tur­bo som an­nars kan va­ra ett van­ligt fel vid ol­je­för­bruk­ning så tro­ligt­vis är kolv­ring­ar mm slut och mås­te by­tas. Känns som ett kom­plett mo­tor­byte till en be­gag­nad mo­tor är ett bätt­re och bil­li­ga­re al­ter­naitv än att re­no­ve­ra din be­fint­li­ga. Men hör med din verk­stad in­nan ni går vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.