Vi­bre­rar på tom­gång

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Jag har en Au­di A6 2.7tdi 2009 som trass­lar. När den är på tom­gång så vi­bre­rar he­la bi­len och det lå­ter nå­got ljud un­der­i­från in­te från mo­torn, men när jag ga­sar så för­svin­ner vib­ra­tio­ner­na(grova). Vad kan det va­ra?

Ad­nan JO­NAS: Det­ta är näs­tan omöj­ligt att sva­ra på ut­an att ha prov­kört el­ler lyss­nat på bi­len. Det du gans­ka en­kelt kan kon­trol­le­ra själv är om nå­gon av­gasplåt sit­ter löst al­ter­na­tivt nå­gon mo­torkå­pa el­ler lik­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.