Spe­ci­al-Fer­ra­ri gör 0–100 km/ h på 2,9 se­kun­der!

Allt Om BILAR - - Bilar - DA­VID JA­KOBS­SON

Fer­ra­ri har vi­sat upp en spe­ci­al­ver­sion av F12 som fått tilläggs­nam­net Tour de Fran­ce. Den mäk­ti­ga V12-mo­torn på 6,3 li­ter har nu skrämts upp till 780 häst­kraf­ter och 705 newton­me­ter. Det är 40 häst­kraf­ter och 15 newton­me­ter mer än i stan­dard­ver­sio­nen. En­ligt Fer­ra­ri är mo­torn i Fer­ra­ri F12tdf den näst star­kas­te sug­mo­tor som nå­gon­sin byggts till en per­son­bil. Ba­ra Fer­ra­ri LaFer­ra­ri är vas­sa­re med si­na 800 häst­kraf­ter, den har sen ock­så en el­mo­tor på 165 häs­tar. Fer­ra­ri F12tdf ska kla­ra 0–100 km/h på 2,9 se­kun­der. 0–200 går på 7,9 se­kun­der – det är ma­ka­löst snabbt.

Mer mo­to­ref­fekt är in­te den en­da ny­he­ten i F12 tdf. Fer­ra­ri har ock­så valt att in­tro­du­ce­ra fyr­hjuls­styr­ning – el­ler ”Vir­tu­al Short Whe­el­ba­se” – som Fer­ra­ri kal­lar det. Tack va­re att bak­hju­len styr med fram­hju­len ska F12 tdf över­sty­ra mind­re och va­ra lät­ta­re att han­te­ra. Bak­hjuls­styr­ning är ing­et nytt för sport­bi­lar, bland an­nat har Porsche sy­ste­met i fle­ra av si­na mo­del­ler.

Fer­ra­ri F12 Tour de Fran­ce byggs i 799 ex­em­plar. Någ­ra svens­ka pri­ser finns än­nu in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.