Bräns­lesnå­la­re

Allt Om BILAR - - Bilar - ALEXANDER OLWAN

får vi in­te ve­ta någ­ra hår­da fak­ta om mo­torn, men Fu­ji­wa­ra ger en fing­er­vis­ning.

Den ny­ut­veck­la­de mo­torn har Maz­da stop­pat un­der hu­ven i sin nya kon­cept­bil RX-Vi­sion. Och om den två­sit­si­ga sport­bi­len kom­mer i pro­duk­tion sik­tar Maz­da på att kon­kur­re­ra med Porsche.

– Porsche Cay­man är kanske den bäs­ta jäm­fö­rel­sen, men vi vill byg­ga den lät­ta­re, sä­ger Fu­ji­wa­ra.

Rul­lar Maz­da ut med en ny RX-mo­dell kan vi med and­ra ord se fram emot en sport­bil på om­kring 300 häst­kraf­ter för­de­lat på 1 300 ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.