Vol­vo XC90 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ef­ter ett par fi­nal­plat­ser har Vol­vo en rik­tigt bra chans att vin­na Årets Bilpri­set. XC90 bril­je­rar från grun­den och pre­cis som när Volks­wa­gen vann med Golf myc­ket på grund av sin skal­ba­ra platt­form hand­lar det - tyc­ker jag - om att Vol­vo byggt en ny bil från grun­den och ta­git en hel del vå­ga­de be­slut. Att XC90 ock­så är värl­dens säk­ras­te bil och har ly­san­de kö­re­gen­ska­per hjäl­per för­stås till. Möj­li­gen är den för dyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.