Opel Ast­ra 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Opel har med Ast­ra vi­sat att det går att för­se även en re­la­tivt bil­lig mel­lan­klass­bil med pre­mi­u­me­gen­ska­per. Jag tyc­ker myc­ket om de­sig­nen och jag gil­lar chas­si och styr­ning. Opel har för­sökt att hit­ta spetse­gen­ska­per på Ast­ra där de kan va­ra klart bätt­re än kon­kur­ren­ter­na – och de har lyc­kats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.