BENT­LEY MULSANNE.

Allt Om BILAR - - En Lyxbil - För Passagerare -

De fles­ta feb­rar om Bent­leys nya suv Ben­tay­ga. Men det kom­mer mer nytt från Bent­ley. Här ser vi en ny ver­sion av Mulsanne. Bi­len är be­tyd­ligt läng­re än den ti­di­ga­re ver­sio­nen och Mulsanne ver­kar få en helt ny front. Vi ser ock­så ett sol­tak över bak­sä­tet vil­ket ty­der på att bi­len byggs för pas­sa­ge­rar­na mer än för fö­ra­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.