OPEL ME­RI­VA.

Allt Om BILAR - - En Lyxbil - För Passagerare -

Ef­ter en rad nya små­bi­lar är det dags för Opel att bör­ja tän­ka li­te stör­re. Och här kom­mer nya fa­mil­je­bi­len Me­ri­va rul­lan­de. Pre­cis som många and­ra går Opel åt crosso­ver-hål­let. Det be­ty­der bland an­nat att skjut­dör­rar­na för­svin­ner. Me­ri­va kom­mer att de­la platt­form med mo­del­ler som Peu­geot 2008 och Ci­troën C3 Pi­cas­so.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.