DA­CIA DUS­TER.

Allt Om BILAR - - En Lyxbil - För Passagerare -

Da­cia är Re­naults sto­ra suc­cé­mär­ke och det är dags för en helt ny Dus­ter. Nya Dus­ter vän­tas bli he­la 15 cen­tim­ne­ter läng­re än den gam­la. De­sig­nen har in­te änd­rats spe­ci­ellt myc­ket men vis­sa sa­ker kän­ner vi igen från kon­cept­bi­len Re­nault Dus­ter Oroch Con­cept som Re­nault vi­sa­de på bil­sa­long­en i Sao Pau­lo för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.