AU­DI S4.

Allt Om BILAR - - En Lyxbil - För Passagerare -

Au­di har som be­kant i år vi­sat upp sin helt nya mo­dell A4. Och själv­klart föl­jer nu en rad va­ri­an­ter på A4 – så som S4. Vi ser stör­re luftin­tag, li­te nya si­doplå­tar och ett upp­da­te­rat av­gas­sy­stem. Da­gens S4 har en tur­bo­mo­tor som ger cir­ka 333 häst­kraf­ter men nu räk­nar vi med att det blir en ny V6-tur­bo på 340-350 häst­kraf­ter i nya S4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.