MER­CE­DES E-KLASS.

Allt Om BILAR - - En Lyxbil - För Passagerare -

Mer­ce­des vi­sa­de nya C-klass för­ra året och det är dags för en ny E-klass. Så här lätt ka­mou­fle­rad har vi in­te sett E-klass ti­di­ga­re och bi­len som be­ty­der väl­digt myc­ket för Mer­ce­des to­ta­la för­sälj­ning kom­mer att vi­sas helt fär­dig in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.