Brand­far­li­ga bus­sar

Allt Om BILAR - - Alltombilar - ELI­AS AN­DERS­SON

Fär­re tunga bus­sar un­der­känns hos Bil­prov­ning­en. Än­då är det fort­fa­ran­de fy­ra av tio som in­te tar sig ige­nom, bland an­nat på grund av buss­bo­la­gens bris­tan­de brand­sä­ker­het.

– Trots att den to­ta­la un­der­kän­nan­de­gra­den sjun­kit har an­märk­ning­ar­na som gäl­ler ris­ker för brand i buss in­te mins­kat, ut­an till och med ökat. Det är ett om­rå­de där buss­bo­la­gen och buss­bran­schen kan gö­ra mer, sä­ger Bil­prov­ning­ens ex­pert Mor­gan Isacs­son. N E R G Ö J S R E F O T S I R K T : o t F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.