Tvek­samt om sä­ker­he­ten

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej! Jag skul­le nog va­ra li­te tvek­sam över att re­kom­men­de­ra Fiat Fre­e­mont från ett sä­ker­hets­per­spek­tiv då den ba­se­ras på Dod­ge Jour­ney, som in­te di­rekt över­ty­ga­de i IIHS small over­lap crash test. Mvh Ulf

JAN-ERIK:

Stäm­mer bra – och det är många bi­lar som in­te im­po­ne­rar alls i de tes­ter­na. Se­nast jag såg en sam­man­ställ­ning var det i prin­cip ba­ra Vol­vo som kla­ra­de god­känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.