Har ett fint ef­fekt­re­gis­ter

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

ENLITERSBENSINAREN har blan­dad för­bruk­ning en­ligt kör­cy­keln på 4,4 li­ter per tio mils kör­ning vil­ket ger 102 gram CO2/ km. Ba­ra 1,6- die­seln på 110 häst­kraf­ter kry­per un­der 100 gram CO2. Opel kom­mer att bör­ja an­vän­da CVT-väx­ellå­dor för att mins­ka för­bruk­ning­en yt­ter­li­ga­re. Mo­torns fi­na ef­fekt­re­gis­ter bi­drar än­då till att den verk­li­ga för­bruk­ning­en in­te ska be­hö­va ske­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.