Aning­en oför­ut­säg­bart

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

OPEL HAR SAM­LAT en hel del av si­na sä­ker­hets­funk­tio­ner un­der sam­lings­nam­net Opel Eye, stan­dard i Ast­ra från och med utrust­ningsni­vån En­joy. Au­tobrom­sen fun­ge­rar upp till 60 km/ tim. Opel har ock­så så kal­lad La­ne As­sist som hål­ler kvar bi­len i rätt kör­fält. Sy­ste­met är mjukt men aning­en oför­ut­säg­bart – ibland fun­ge­rar det in­te. Ast­ra har än­nu in­te kroc­kats i Eu­roN­CAP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.