Ner­bant­ning rät­ta vägen

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

EN DEL AV hem­lig­he­ten bakom de nya för­bätt­ra­de kö­re­gen­ska­per­na är den sto­ra vikt­be­spa­ring­en. Opel an­vän­der sig av ett så kal­lat Watt’s-län­kage i ba­kax­eln vil­ket ger bra vä­ge­gen­ska­per och bra kon­takt med väg­ba­nan. Opel har ock­så fle­ra sy­stem som hjäl­per Ast­ra att hål­la sta­bi­li­te­ten i kur­vor, bå­de vid in­broms­ning och ac­ce­le­ra­tion. Och sy­s­te­men fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.