Skö­na sto­lar im­po­ne­rar

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

BÅ­DE WELL­NESS- sto­lar­na och de van­li­ga stan­dard­sto­lar­na im­po­ne­rar. Lju­di­so­le­ring­en har ock­så bli­vit bätt­re och kom­for­ten i bak­sä­tet är klass­le­dan­de bå­de sett till in­ste­get och ut­rym­met. Jag gil­lar ock­så käns­lan i väx­elspa­ken och att väx­el­lä­ge­na sit­ter där de ska. Den sto­ra och bre­da c-stol­pen för­säm­rar sik­ten snett bak­åt en hel del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.