En­kelt och stil­rent

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

EN EN­KEL OCH stilren de­sign där in­stru­men­te­ring­en do­mi­ne­ras av den sto­ra pek­skär­men. Un­der skär­men sit­ter mitt­kon­sol­len i någ­ra sve­pan­de drag. En smart de­talj är fac­ket för mo­bil­te­le­fo­nen fram­för väx­elspa­ken. Men ska du sam­ti­digt lad­da te­le­fo­nen be­hö­ver ladds­lad­den lig­ga än­da till mitt­fac­ket. In­stru­ment­brä­dan är klas­siskt bul­lig och där har Ast­ra för­bätt­rings­po­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.