Har pri­o­ri­te­rat benut­rym­me

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

LAST­TRÖS­KELN på fem­dör­rars­bi­len kom­mer att be­svä­ra dem som in­te vill lyf­ta tungt. Där­med blir det ock­så svå­ra­re att kom­ma åt al­la 828 mm som finns att las­ta på . Lastut­rym­met är to­talt på 370 li­ter med bak­sä­tet på plats el­ler 1210 li­ter med sä­tet ned­fällt. Här är Opel pri­o­ri­te­rat benut­rym­me i bak­sä­tet fram­för an­tal lit­rar i lastut­rym­met.

Ford Focus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.