Till­va­len bra pris­sat­ta

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

LANSERINGSPRISET för en­li­tersmo­torn är 159 900, jäm­fört med ett or­di­na­rie pris på 174 900. Ser vi ba­ra till list­pri­set blir det här aning­en dy­ra­re än till ex­em­pel kon­kur­ren­ten Peu­geot 308. Näs­ta ut­rust­ningsni­vå – som de fles­ta kom­mer att väl­ja – kos­tar ba­ra 10 000 kro­nor mer. Dy­rast är Dy­na­mic där Ast­ra bör­jar på he­la 194 900. Till­va­len är bra pris­sat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.