Au­tobroms är stan­dard

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

I SKRI­VAN­DE STUND har Au­di A4 än­nu in­te krock­testats av Eu­ro Ncap. Myc­ket ta­lar dock för att mo­del­len kom­mer att få ett bra be­tyg där. Au­tobroms är stan­dard i bi­lar­na och myc­ket an­nan sä­ker­hets­ut­rust­ning finns som till­val. Här hit­tar vi bland an­nat en ad­ap­tiv fart­hål­la­re med en ny kökör­nings­as­si­stent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.