Le­ve­re­rar ef­fekt ti­digt

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

MO­TORN I TEST­BI­LEN är den mins­ta ben­si­na­ren som är på 150 hk och 250 Nm. Det är en bra mo­tor som är rätt trev­lig att ha att gö­ra med. Ma­ski­nen upp­levs som pig­ga­re än vad siff­ror­na sä­ger och le­ve­re­rar ef­fekt ti­digt i varv­tals­re­gist­ret. Bräns­le­för­bruk­ning­en anges till 5,2 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.