Allt hål­ler bra klass

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

XE­NON­LJUS, EN SJUTUMS färg­dis­play med MMI Ra­dio, kli­matan­lägg­ning, blu­e­tooth, multi­funk­tions­ratt, färd­da­tor... det in­går en del gre­jer re­dan i grundut­fö­ran­det. Och allt hål­ler bra klass. Räk­na dock med att läg­ga li­te ext­ra peng­ar på att få bi­len fär­dig. Det finns myc­ket go­dis att ex­tra­ut­rus­ta med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.