Rik­tigt skönt och tyst

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

AU­DI A4 ÄR en re­la­tivt li­ten bil – men kom­for­ten har va­rit bra de se­nas­te ge­ne­ra­tio­ner­na. Nya Au­di A4 kla­rar då­li­ga vägar med bravur och på mo­tor­vä­gen re­ser man rik­tigt skönt och tyst, näs­tan li­ka bra som i den stör­re Au­di A6. Ut­rym­me­na är bra, men i se­da­nen sak­nas li­te hu­vud­ut­rym­me i bak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.