En tyd­lig ele­gans

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

IN­TE­RI­Ö­REN I AU­DI A4 är mäs­ter­lig. De­sig­nen är ren och fri från kons­ti­ga kru­si­dul­ler. Sam­ti­digt finns här en tyd­lig ele­gans, he­la in­te­ri­ö­ren an­das klass och kva­li­tet. An­ta­let knap­par har mi­ni­me­rats och det mesta styrs från den centralt pla­ce­ra­de skär­men. Det blir topp­be­tyg här för Au­di A4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.