Får med sig bra ut­rym­me

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

DET ÄR NA­TUR­LIGT­VIS in­te se­dan­ver­sio­nen man väl­jer om man pri­o­ri­te­rar ett stort lastut­rym­me, men även här får man fak­tiskt med sig en hel del gre­jer i bak­luc­kan. I kom­bin som he­ter A4 Avant – ver­sio­nen som kom­mer att bli klart po­pu­lä­rast i Sve­ri­ge – anges last­vo­ly­men till 505 li­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.