Svårt att ve­ta ut­rust­ning

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

DET FINNS EN del ut­rust­ning i den Mi­rai vi får till­fäl­le att prov­kö­ra, men ef­tersom bi­len än­nu in­te går att be­stäl­la i Sve­ri­ge vet vi in­te vad som kom­mer att in­gå. Räk­na i al­la fall med myc­ket gre­jer som kli­matan­lägg­ning och pek­skärm med di­ver­se funk­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.