In­te bli­vit krock­testad

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

VI VET ÄN­NU in­te hur sä­ker den här bi­len är. De vik­ti­gas­te sä­ker­hets­sy­ste­men finns na­tur­ligt­vis här som stan­dard, men bi­len har in­te bli­vit krock­testad av in­sti­tut som Eu­ro Ncap. Vi får åter­kom­ma med be­sked läng­re fram när det finns ett re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.