Bräns­le av rest­pro­duk­ter

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

DET­TA ÄR na­tur­ligt­vis en av de sto­ra gre­jer­na med Toyo­ta Mi­rai. Ett bräns­le som kan till­ver­kas av na­tur­li­ga rest­pro­duk­ter som sen om­vand­las till elekt­ri­ci­tet och dri­ver bi­len. Det en­da som kom­mer ut ur av­gas­rö­ren är ren vat­ten­ånga. Allt­så topp­be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.