An­stän­dig pre­stan­da

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

TOYO­TA MI­RAI DRIVS av en el­mo­tor på 154 häst­kraf­ter med ett vrid­mo­ment på 335 Nm som finns till­gäng­ligt över he­la re­gist­ret. Mo­torn räc­ker gott för Mi­rai och ger bi­len an­stän­di­ga pre­stan­da. Men nå­gon sport­bil är det här in­te frå­gan om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.